Produkowane serie central wentylacyjnych z krzyżowym wymiennikiem:

RK-UP/UPE - wersja uniwersalna z króćcami przyłączeniowymi w górnej ścianie obudowy.

RK-SP/SPE - wersja płaska, podwieszana ze zminimalizowaną wysokością, króćce przyłączeniowe poziomo obok siebie w przeciwległych ściankach szczytowych.

RK-KP/KPE - wersja w układzie klasycznym - króćce przyłączeniowe pionowo obok siebie w przeciwległych ściankach szczytowych.

RK-EKE - wersja superenergooszczędna w układzie klasycznym - króćce przyłączeniowe pionowo obok siebie w przeciwległych ściankach szczytowych. Seria szczególnie zalecana do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). (Zobacz rekuperatory superenergooszczędne )

Mini-Max- centrale uproszczone w układzie klasycznym (MMK-KPE) lub w wersji płaskiej (MMK-SPE). Dodatkowo w wersji płaskiej istnieje możliwość zamówienia dodatkowych klap rewizyjnych umożliwiających dostęp do filtrów z boku centrali (MMK-SPPE).

RK-KPEB/UPEB - centrale basenowe w układzie klasycznym (RK-KPEB) lub uniwersalnym (RK-UPEB).