Klimatyzator FWD

OPIS I ZALETY URZĄDZENIA

 • linia urządzeń ścienno-podstropowych o wydajności od 2,5 do 6,8 kW
 • technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
 • funkcje chłodzenia i ogrzewania
 • funkcja precyzyjnej kontroli temperatury I feel
 • utrzymuje niską temperaturę (12-18 °C)
 • przewidziana do pomieszczeń przechowywania wina,
 • tryb chłodzenia do temp. zewnętrznej –10 °C,
 • schładza powietrze w pomieszczeniu do12 °C
 • ilość czynnika chłodniczego na20 minstalacji
 • nawiew świeżego powietrza
 • sterowanie pracą sprężarki w powiązaniu z pracą wentylatora jednostki zewnętrznej i elektronicznego zaworu rozprężnego w niskich temperaturach
Do pobrania