RK-...-EKE

Wersja superenergooszczędna central wentylacyjnych Ekozefir RK-EKE występuje w układzie klasycznym - króćce przyłączeniowe znajdują się pionowo obok siebie w przeciwległych ściankach szczytowych. Izolacja z płyt wypełnionych 25 mm wełną szklaną oraz matą kauczukową 13 mm.

 

Centrale te przeznaczone są do wentylaci nawiewno wywiewnej energooszczędnych domów jednorodzinnych oraz domów pasywnych. Seria jest szczególnie zalecana do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC).

Energooszczędność ponad wszystko


Centrale z serii RK-EKE, dzięki przewymiarowanemu wymiennikowi odzysku ciepła o rozstawie płyt 1.8 mm, uzyskują najwyższą sprawnością odzysku ciepła oraz zmniejszoną pobór energii elektrycznej wentylatorów. Parametry te przy współpracy centrali z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) eliminują potrzebę stosowania nagrzewnicy powietrza.

 

Centrale RK-EKE wyposażone są w superenergooszczędne wentylatory z elektroniczną komutacją (EC) firmy ebmpapst - najbardziej energooszczędne na świecie. Zapewniają najniższy poziom hałasu i wibracji, największy zakres bezstratnej regulacji oraz najwyższą trwałość.

 

Funkcja kominek
Centrale z serii RK-EKE przystosowane są do współpracy z kominkiem, zarówno z zamkniętą, jak i otwartą komorą spalania. Możliwe jest ustalenie nadciśnienia i czasu rozpalania kominka oraz w przypadku otwartej komory spalania, również nadciśnienia i czasu palenia zasadniczego. Funkcja aktywowania jest przyciskiemna sterowniku naściennym lub włącznikiem zewnętrznym.

 

Wybór czerpni stosowany w przypadku instalacji z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) jest automatycznie przełączany w sterowniku w Digital-E. Automatyka wybiera najkorzystniejszy wybór poboru powietrza względem nastawionych parametrów przez użytkownika.

 

Jak spod igły

Centrale wentylacyjne Ekozefir są jednoczęściowe, kompletnie okablowane, wyposażone w automatykę i sterownik mikroprocesorowy. Każdy egzemplarz jest wysyłany do odbiorcy sprawdzony, skalibrowany i gotowy do pracy