Centrale z wymiennikiem obrotowym

Kompaktowe centrale nawiewno-wywiewne z obrotowym regeneratorem ciepła. Wersja w układzie klasycznym - króćce przyłączeniowe pionowo obok siebie w przeciwległych ścianach szczytowych. Izolacja z płyt wypełnionych 50 mm wełny mineralnej (nieotwierane) lub 25 mm wełny szklanej i 6 mm kauczuku (otwierane).

Centrale z serii RO-KPE wyposażone są w superenergooszczędne wentylatory z elektroniczną komutacją (EC) firmy ebm-papst - najbardziej energooszczędne wentylatory na świecie. Zapewniają najniższy poziom hałasu i wibracji, największy zakres bezstratnej regulacji, oraz najwyższą trwałość.

Zastosowane obrotowe regeneratory ciepła z aluminiową masą akumulującą, oraz dobór do każdego modelu najbardziej optymalnej wielkości i ilości płyt wymiennika gwarantują najlepszy odzysk ciepła. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej regeneratora ciepła, sterowanie samo dostosuje wielkość odzysku do aktualnych potrzeb użytkownika. Szczególnie jest to przydatne w okresach przejściowych, gdy brak odzysku spowodowałby konieczność włączenia nagrzewnicy, natomiast pełny odzysk, zbyt mocno podgrzewając powietrze, skutkowałby koniecznością użycia chłodnicy.

Jak spod igły
Centrale wentylacyjne Ekozefir są jednoczęściowe, kompletnie okablowane, wyposażone w automatykę i sterownik mikroprocesorowy.Każdy egzemplarz jest wysyłany do odbiorcy sprawdzony, skalibrowany i gotowy do pracy.

Centrale RO-KPE ze sterownikiem Digital-O posiadają programator czasowy, umożliwiający zmianę parametrów pracy centrali w czterech punktach czasowych w ciągu doby, indywidualnie dla każdego z siedmiu dni tygodnia. Użytkownik może zaprogramować zmianę wydajności wentylacji, temperatury zadanej z regulowanym czujnikiem, czy też przełączyć czerpnię lub recyrkulację.