Centrale Mini-Max

Mini-Max to ograniczenie do minimum funkcji sterowniczych, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów odzysku ciepła i energooszczędności.

Zastosowane krzyżowe wymienniki odzysku ciepła z aluminiowymi płytami o specjalnym kształcie oraz dobór do każdego modelu najbardziej optymalnej wielkości i ilości płyt wymiennika gwarantują maksymalnie możliwy odzysk ciepła.

Centrale Mini-Max wyposażone są w superenergooszczędne wentylatory z elektroniczną komutacją (EC) firmy ebmpapst - najbardziej energooszczędne na świecie. Zapewniają najniższy poziom hałasu i wibracji, największy zakres bezstratnej regulacji oraz najwyższą trwałość.

Sterownik Mini-Max, wbudowany w centralę, umożliwia płynną regulację wydajności centrali Opcjonalny zewnętrzny zadajnik wydajności może być w postaci potencjometru lub dowolnego urządzenia z sygnałem wyjściowym 0-10V. Umożliwia on także ustawienie proporcji nawiewu do wywiewu.

Centrale uproszczone z wymiennikiem krzyżowym dostępne są w układzie klasycznym (MMK-KPE) lub w wersji płaskiej (MMK-SPE). Dodatkowo w wersji płaskiej istnieje możliwość zamówienia dodatkowych klap rewizyjnych umożliwiających dostęp do filtrów z boku centrali (MMK-SPPE).

Możliwa rozbudowa o opcje autonomiczne (np. nagrzewnica z własnym termostatem).